Tràmits i gestions de la Coworker Àfrica Peitx al Coworking Alfarràs

Una nova forma de donar resposta a les necessitats de les explotacions agràries

Quins tràmits fem amb explotacions del PORCÍ?


Ens encarreguem de la redacció de tots els plans necessaris - Pla d'aigua, plans de neteja i desinfecció, dejeccions ramaderes etc.

Manteniment dels registres - Registre de moviments, baixes, malalties, anàlisi i control, registre de control de l'aigua, visites, dejeccions ramaderes, neteja i desinfecció, controls de plagues potabilització de l'aigua.

Manteniment dels arxius - Documents sanitaris, actes d'inspecció, resultats d'analítiques, etiquetes factures i albarans dels aliments, albarans de lliurament de purins, recollida i lliurament de residus especials.

Treballem sobre el terreny - Mínim 1 visita anual per marcar ramadera. - I sempre que ho creguis necessari per al bon funcionament de la teva explotació

Quins tràmits fem amb explotacions agràries?


- TRÀMITS I SUBVENCIONS: DUN / PAC (També a Aragó)
- Contracte Global explotació
- Ajuts fora DUN
- Préstecs bonificats
- Assegurances AGRÀRIES
- Llicències ambientals
- Certificacions agràries (Gip Gestió Integrada de Plagues)
- PI (Producció Integrada)
- PAE (Producció Agrària Ecològica)
- Engenieria i projectes
- Gestions

La tranquil·litat que tota la documentació de l'explotació està al dia

  • Personal especialitzat amb formació contínua
  • Ens adaptem a les necessitats del titular i de l'explotació ( No totes les explotacions treballen de la mateixa manera, el nostre assessorament és personalitzat)
  • Coordinem amb el vostre veterinari/integrador (No som els únics professionals que treballem en la vostra explotació)
Si estàs interessat en contractar aquest servei, hauràs de contactar amb nosaltres.
Pots fer-ho omplint els camps del formulari que trobaràs a continuació, o bé concertar una reunió prèvia a la recepció del coworking, o bé posar-te en contacte per telèfon o e-mail .
  • Horari de l'Àfrica Peitx al coworking alfarràs
  • 16 h a 20 h